Referat fra ekstraordinær generalforsamling 6/10 2010

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Munkeruphave Grundejerforening onsdag den 6/10 2010

17 beboere med stemmeret var mødt op med 28 fuldmagter.
Vibeke Rosenkjær nr.1 bød velkommen og Henrik Friis blev valgt til dirigent.

1.   
Henrik F. bad de fremmødte om alle at bakke op om en dagsorden, da han ellers ikke ønskede hvervet som dirigent. På indkaldelsen stod både den afgåede formand Ole Timmers og bestyrelsens dagsorden.
Der opstod diskussion omkring dette; men da ingen havde gjort indsigelse mod bestyrelsens rettidige, fremsendte brev, endte det med, at bestyrelsens dagsorden blev den, mødet drejede sig om. Alle bakkede op om den dagsorden.
Kaj Nielsen nr.40 og Karsten Berg nr.13 meldte sig som stemmetællere.

2. Valg af formand.
Den konstituerede formand Vibeke R. redegjorde kort for forløbet af bestyrelsens hidtidige arbejde og henviste til Vedtægterne for Grundejerforeningen.
Afstemningens resultat blev:
32 stemmer for Vibeke R
0 stemmer imod
13 blanke stemmer

3. Valg af 2 suppleanter.
Gerda Michelsen nr. 3 og Carl Laulund nr. 25 opstillede.
De talte kort om deres ”kandidatur” og begge blev valgt.

4.
Da den nye formand blev valgt blandt bestyrelsesmedlemmerne, skulle der vælges et nyt medlem til bestyrelsen.
Karsten B. og Kaj N. stillede op, men Kaj N. trak sig inden afstemningen. Karsten Berg blev derefter valgt.

5.
Da Karsten B. har haft revisorposten, indtræder suppleant Jette Vessel Christensen nr.6 som revisor.

Referent: Merete Kinberg