Nyhedsbrev juni 2007

Sendt på e-mail, opsat på tavlen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Jørn Engel Møller nr. 16
Næstformand, antenne: Michael Winther nr. 4
Kasserer: Vibeke Rosenkjær nr. 1
Vivia Sterling nr. 40
Sekretær: Gerda Michelsen nr. 3

Hvis vejret bliver til det, vil der igen i år blive Skt. Hans bål på stranden. Bålet bliver tændt kl. 21.30, og vi håber rigtig mange vil møde op.

Som vanligt afholdes der arbejdslørdag i august. Det bliver i år Lørdag den 25. august, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Endeligt program bliver fremsendt senere.

I løbet af august/september vil der blive udsendt stemmesedler vedrørende fremtidige tv-kanaler.

Efter aftale med beredskabschefen i Gribskov Kommune  er der fortsat mulighed for at afbrænde haveaffald indtil Skt. Hans og igen efter arbejdslørdagen i august.