Bestyrelsens beretning 2019

Grundejerforeningen Munkerup Have 2018-19
Generalforsamling d. 05.05.2019

Bestyrelsen har afholdt det obligatoriske antal møder i 2018 og et møde i 2019.

Generelt:
Loppemarked og Arbejdslørdag:
Begge planlagte begivenheder i 2018, blev igen aflyst af bestyrelsen, da der var meget få tilmeldinger fra medlemmerne på datoen sat som sidste tilmeldingstidspunkt.
I 2019 , vil vi igen forsøge, at samle beboerne omkring fælles arbejde og socialt samvær (datoer følger).

Sct. Hans aften 2018 blev aflyst på grund det ekstremt tørre vejr, der resulterede i et afbrændingsforbud af Gribskov kommune.
Vi vil Sct Hans aften igen forsøge at samle beboerne til at mødes uformelt ved Sct. Hans bål på stranden.

Arbejde på fællesområderne:
Savanneskoven:
Der er endnu ikke sat de nye egetræer på områderne i de udnævnte lysbrønde. Vejret har ikke været det bedste til nysætninger af egetræer, og det har været svært at få Skovskolen i tale, men der skal sættes nye træer. Vi håber det kan ske her i efteråret  2019. Gyvel skal fortsat bekæmpes.Desuden beskæring af væksterne på skrænten, så udsigten til havet kan opretholdes. Det bliver nu nødvendigt, at tage kontakt til  et privat firma til vedligeholdelse af  pleje af skrænt og Savanneskov, da Skovskolen desværre har fået beskåret deres budget til udførelse af private opgaver. Skovskolen er underlagt Københavns Universitet.

Vores havemand vil forsat tage sig af den løbende trimning af fællesområderne.
Vi vil fortsat aftale afhentning af grønt fra vores haver to gange om året, forår og efterår. Bestyrelsen giver besked, når datoerne er aftalt. Vores havemand sørger for afhentning via vognmand.

Kystsikring:
Lene fra bestyrelsen og Søren i nr. 6 deltog i mødet i Gillelejehallen arrangeret af Gribskov Kommune vedr. Kystsikring  d.9. Juni 2018. Der er endnu ikke taget beslutning om, hvordan sikringen af vores kyst skal ske fremover. Der er tale om en blanding af sandfodring og hård kystsikring. Annonceret opfølgende møde er ikke blevet indkaldt af kommunen.

Antennemasten:
Antenneforholdene har længe været ustabile i vores mast. Det er blevet udbedret. Alle 3 antenner blev udskiftet i starten af juni  2018, og generende grene for signalet fjernet på de omkringstående træer. Det ser ud til at antennesignalerne fungerer tilfredstillende. Ifølge rundspørge får en del beboere stadig TV signal fra vores mast, mens en del beboere får signal via telenettet, og nogle få via parabolantenne. Og de vil derfor ikke blive berørt af dårligt signal fra  antennemasten.

Råger:
En del beboere er generet af den voksende Rågebestand, der slår sig ned i vores træer, især ved Strandvejen. Råger er fredet, og kan kun reduceres på bestemte tidspunktet. og der skal gives tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er kontaktet via mail, men vi har endnu ikke modtaget noget svar. Reducering skal foretages, så vidt oplyst  inden 15. Juni.

Vi har i år valgt ny adresse for afholdelse af ordinær generalforsamling Vi forestiller os, at det bliver stedet også  i fremtiden.

Bestyrelsen i Munkerup Have Grundejerforening