Nyhedsbrev oktober 2009

Asfalt:
Asfaltbelægningen er udført med materiale anbefalet af Asfaltspecialisterne. De har taget forbehold for sætninger og revner i belægningen forårsaget af underliggende lag og for gennemgroning af græs og ukrudt.
Bestyrelsen foreslår derfor, at hver enkelt husejer fjerner ukrudt og græs evt. med sprøjtning med 10% eddikesyre i kantstensområdet.

Skovbund:
Bestyrelsen har aftalt pleje af skovarealet med anlægsgartner Poul Refsgaard. Efter efterårsferien vil en skovmaskine køre gennem arealet og  fjerne træstubbe, underskov og bl.a. rosa ragusa. Projektet er godkendt og anbefalet af skovingeniør Christian Lundberg, Gribskov Kommune. De efterfølgende år vil anlægsgartneren og hans folk slå græs og opvækst 2 x årligt med specialmaskine.

Modtageforhold efter 31.10.09:
Som besluttet på generalforsamlingen i maj blev antenneforeningen opløst. Bestyrelsens forpligtelse til at sørge for tv-modtagelse vil blive opfyldt ved at de enkelte indretter sig med nyt fjernsyn som opfylder de krav som er omtalt i generalforsamlingsreferatet eller med boks til ændring fra digital til analog sending. Det eksisterende anlæg er nu omlagt til digital sending og vi anbefaler, at evt. problemer løses af den enkelte husejer. De gamle kanaler bortfalder og de nye kanaler skal genindstilles.
Bestyrelsens forslag som vedtaget på generalforsamlingen:
”Satellitdiskmodtagerne på stålmasten fjernes, og der opsættes en antenne yderligere pegende mod Sverige.
Pris.:  Ca. 5.000,- for etablering.
Løbende kun minimale udgifter til vedligeholdelse. (grundet simpelt udstyr i forhold til det nuværende)
Radio.: Den gamle FM-antenne bliver – men fremover kan der også modtages digitale radiosignaler via de to  tv-antenner.
Fordele.:    1. DR1, DR2, TV2, UPDATE samt SV1, SV2, SVT24, STV4 og TVSKÅNE kan  modtages gratis i super digital kvalitet.
2. Boxerdekoder* kan (om man ønsker flere programmer) derudover købes/lejes ved siden af.
3. Eller ekstrakanaler kan købes/lejes via telefonledningen.
4. De 2 store grimme satellitdiske nedtages.”