Bilag til vedtægter

Plejeplan for Højskoven
Bilag til vedtægterne for Grundejerforeningen Munkeruphave
Udarbejdet efter møde med Gribskov Kommune den 27. august 2007 i Munkeruphave angående fremtidig plejeplan for området med højskov mod kysten.

I mødet deltog Christian Lundberg, Gribskov Kommune, Teknik Vej og forsyning, Troels Karlog, tidligere Frederiksborg Amt, landskabsafdelingen, Jørn Engel Møller, formand for grundejerforeningen Munkeruphave og kasserer Vibeke Rosenkjær.

Den hidtil pleje af området blev fremlagt af Jørn Engel Møller, suppleret af Troels Karlog.
Plejen er tidligere blevet aftalt med Frederiksborg Amt (Troels Karlog). Gribskov Kommune ser ikke grund til at ændre på den plejeplan der tidligere er aftalt med Frederiksborg Amt.

Plejeplanens hensigt er, at bevare den åbne højskov der står der nu, med de hjemmehørende arter af ask, eg og bøg. Der skal således fældes og slås birk, pil, gran, fyr, rynket rose og ahorn, for at undgå en yderligere opvækst af disse arter.
På skrænten ned mod kysten skal der tyndes for selvplantet bøgeplanter. For at få en så stærk skov som muligt, vil det være at foretrække, den lokale proveniens af de selvsåede bøgeplanter, til genplantning ud på området. Der kan evt. harves på de åbne arealer, at give en bedre fremspiring af nye bøgeplanter.
Skræntarealet skal fremstå grønt. Fældning og genplantning i højskoven af hjemmehørende træer må kun finde sted efter samråd med Gribskov Kommunes skovkyndige medarbejder.

Det blev aftalt, at Gribskov Kommune stiller op med en skovkyndig medarbejder til et tilsyn, mindst en gang hvert andet år for at følge op på plejeplanen. Grundejerforeningen indkalder til dette tilsyn.

Bilaget er udarbejdet fra brev af 30.10.2007 fra Gribskov Kommune til Grundejerforeningen.
Det er godkendt af Christian Lundberg, Gribskov Kommunes skov- og landskabskyndige, der herudover anbefaler, at arealet slås en til to gange årligt.

Januar 2010
Jørn Engel Møller