Nyhedsbrev januar 2007

Sendt på e-mail, opsat på tavlen

Så er en pragtfuld sommer og et meget  mildt efterår gået. Vi havde en dejlig Sct. Hans på stranden med et pænt fremmøde.

Vejret til trods var der mødt rigtig mange op til vores fælles arbejdslørdag, der blev arbejdet hårdt, afbrudt af frokost med pizzaer og eftermiddagskaffe, hvor Anette i nr. 6 havde bagt dejlig chokoladekage.
Teltet var rejst på forhånd – takket være formanden og Thomas i nr. 34 – så grill-aftenen forløb i rimelig tørvejr. Bestyrelsen vil gerne takke de mange fremmødte for deres  store arbejdsindsats og for en rigtig dejlig aften.

Hjemmeside
Vi er nu endelig kommet på ”nettet” under adressen: www.Munkerup.net, hvor det er muligt at se de seneste Nyhedsbreve, referat fra generalforsamlingen samt vedtægterne for foreningen. Stor tak til Steen Hallengren fra Hulerød grundejerforening.

Lamper
Som I sikkert har bemærket, har vi nu fået udskiftet gadelamperne. I første omgang havde bestyrelsen besluttet sig for NYX-lampen, men da der var indsigelser fra flere beboere, da den blændede, er det blevet Chr. IV-lampen.

Ændringer i lokalplanen
Som besluttet ved generalforsamlingen har vi skrevet til Græsted- Gilleleje Kommune og meddelt de vedtagne ændringer.

Bestyrelsen ønsker alle et rigtigt godt nytår.

Generalforsamlingen bliver i år søndag den 20. maj
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.