Nyhedsbrev maj 2020

Munkerup Have, 2020.05.26

Kære Beboere i Munkerup Have.

Beplantning på Savannen
Som mange nok allerede har bemærket, er der nu plantet nye egetræer på Savannen. Bestyrelsen har denne gang valgt store træer, der er sat enkeltvis, da de sidste tre sætninger af små træer ikke fik lov til at vokse sig store.
Det har kostet på grundejerforeningens fond-budget. Så bl.a. derfor er det vigtigt, at vi alle passer på de nye træer, så:
· de kan få et langt liv
· der i fremtiden stadigt er træer på Savannen i henhold til Lokalplanens forskrifter.

Den årlige Generalforsamling
Vedrørende den årlige Generalforsamling, som blev udsat til efteråret, vil der blive udsendt oplysning om dato og sted, så snart bestyrelsen har fået logistikken på plads.

Sankthansbål på stranden
Grundet Corona-krisen er der fra Grundejerforeningens side endnu ikke taget endelig stilling til eventuel afholdelse af bål- og social sammenkomst på stranden 2020.06.23. Information herom forventes at tilgå beboerne senere.

Reducering af råger
Der er:
· opnået tilladelse fra Naturstyrelsen til at reducere rågebestanden i det store bøgetræ ud mod
Munkerup Strandvej over for Munkerup Have 30 indenfor de af styrelsen givne rammer og tidsrum.
· truffet aftale med en mand med en ”bøsse” og autorisation til at bruge denne.
· indtil videre hørt i hvert fald et (1) relevant skud for nylig.

Med venlig hilsen og god sommer
Bestyrelsen Munkerup Have

Download nyhedsbrev (pdf)