Plejeplan 2020-2022

Det var godt at se, at I har fået plantet de 5 nye store egetræer i lysbrøndene, som vi har talt om de sidste mange år.

Status på de nyplantet træer
Træ nr. 1. Ser fint ud
Træ nr. 2. Trækronen er tørret ud, Der er mange små huller i stammen på hele stammen. Se ud til at være dødt.
Træ nr. 3. Trækronen er tørret ud, Der er mange små huller i stammen på hele stammen. Se ud til at være dødt.
Træ nr. 4. Trækronen er tørret ud, Der er mange små huller i stammen på hele stammen. Se ud til at være dødt.
Træ nr. 5. Trækronen er tørret ud, Der er mange små huller i stammen på hele stammen. Se ud til at være dødt.

Der er kedeligt at se, at de nye træer ser ud til være udsat for hærværk.
Hvis de overlever, vil de ikke blive høje træer, men blive buske, der skyder fra bunden.
Hvis træerne ikke kommer sig til foråret 2021, bliver de nød til at blive erstattet med nye træer.

På resten af området ser der fint ud, der dog følgende:

  • I skal stadig være opmærksom på gyvel. Den skal helst graves op, da den bare skyder igen hvis den kun bliver klippet.
  • Der ses selvforyngelse af både eg og bøg rundt på arealet. Disse skal I passe på, og ikke klippe ned, da de vil være med til at forynge bevoksningen med tiden. Så slipper I også at gå ud og købe dyre træ for at plante dem.
  • For at forbedre og forøge urtefloraen på arealet, vil det være bedre at tage et høslæt på arealet frem for ’bare’ at slagleklippe det. Det vil være med til at forøge biodiversiteten på området.

Med venlig hilsen
Christian Lundberg, Skov- og Landskabsingeniør,
Gribskov kommune, Team Natur & Vand
Direkte tlf.nr.: 72 49 68 15
www.gribskov.dk