Bestyrelsens beretning 2010

I det forløbne år har bestyrelsen – udover det sædvanlige arbejde – beskæftiget sig med overgangen til digital modtagelse af Tv og den overraskende strenge og langvarige vinter.
Tv-problematikken blev delvist overladt til den enkelte modtager.

Snevinteren blev klaret med en enkelt samlet rydning efter det kraftigste snefald.
Det er generelt gældende, at den enkelte husejer sørger for rydning ud for egen parcel. Det er mest hensigtsmæssigt, at sneen køres ned, så man undgår for megen isdannelse og for kraftig ødelæggelse af den nylagte asfalt. På trods af dette, er der her – som på de fleste af kommunens veje – følger efter frostens hærgen.
De opståede revner i asfalten har jeg talt med asfaltspecialisterne om. De foreslår, at vi afventer de kommende temperaturstigninger.
Belægningen er en blød asfalt, som muligvis vil flyde sammen. Som omtalt i Nyhedsbrevet i oktober 2009 har firmaet i kontrakten taget forbehold for underlagets beskaffenhed og gennemvækst af græs og ukrudt.

Der er afholdt de anbefalede antal bestyrelsesmøder.

Skt. Hans bålet er blevet en tradition som bør fortsætte.

Arbejdslørdagen blev afholdt med forsinkelse. Trods blæst og lidt regn blev det et godt arrangement med afsluttende grillfest.

Ser man tilbage er der sket flere positive ting.

Den af tidligere bestyrelser planlagte skræntfodssikring er fuldført i etaper.

Vedtægtstilføjelse om ansvaret for sikringen er, efter ønske fra Kystdirektoratet, udarbejdet og godkendt.

Der er blevet opsat ny vejbelysning i 2006, og kantstensopretning og asfaltering blev udført i efteråret 2008 og foråret 2009.

Forskellige tiltag ønsket af beboerne er udført på fællesarealerne. Skrænten er og bliver et vedvarende arbejdsfelt.

Højskoven har nu nået det udseende som blev aftalt, først med det tidligere Frederiksborg Amt, senere efter kommunalreformens indførelse med Gribskov Kommune.
Plejeplanen er efter aftale med skovkyndig ingeniør Christian Lundberg vedlagt vedtægterne.
Efterårets skovbundsslagling vil efter forslag fra Gribskov Kommunes skovkyndige finde sted 1, måske 2 x årligt.
Vore ”græsfolk” som nu i mange år har holdt  græsarealerne, har tilbudt at udføre arbejdet.

Vedrørende afbrænding:
Bortset fra Skt. Hansbålet bør afbrænding af haveaffald kun finde sted efter aftale. Der er ingen afbrænding i sommerperioden. Den nye bestyrelse vil forsøge at finde en løsning, måske med en fast afbrændingsuge forår og efterår.

Det er uacceptabelt med ophobning af affald i længere perioder.
Genbrugspladsen i Alme har åbent dagligt.