Nyhedsbrev juni 2022

 Munkerup Have, 2022.06.14 

1. Beplantning på parceller  
Bestyrelsen gør opmærksom på denne paragraf (10.2.) i lokalplanen for området:  

§10.2 Der må ikke på parcellerne etableres beplantning ud over den eksisterende eller andre indretninger,  der kan skygge, eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboer.  idet:  
· Der er en del buske og træer rundt omkring på de private grunde, som ved deres vækst har fjernet  andre beboeres udsyn til havet – eller dannet skygge for sollys i haverne.  
· Privat beplantning rager flere steder ud over vejbanen i så lav højde at det kan genere for trafik på  de smalle veje. Disse træer og buske bedes beskåret så de ikke vokser ud over den private grund.  

Det formodes, at de beboere, som har sådanne gevækster på sin grund, selv er bekendt med sådanne  gener.  

Ellers er alle i deres fulde ret til at henvende sig til naboer for at påpege nævnte situationer. Alle som bliver  kontaktet, bedes udvise forståelse og villighed til at imødekomme rimelige ønsker om fjernelse eller  beskæring.  

2. Vedligehold af fællesarealer i Munkerup Have  
Til orientering er der nu indgået aftale med Planteskole & Anlægsgartnerfirma, Jørgen W Petersen  (I samarbejde med NYBO Planteskole) om vedligehold af fællesarealerne i Munkerup Have. Eventuelle  private aftaler, som man måtte have haft med Karsten Nees, er selvfølgelig ikke dækket af aftalen, hvorfor  den enkelte selv må tage kontakt til firmaet (eller til anden side) for eventuel etablering af en ny aftale.  

3. Sct. Hans aften 
Beboere og deres eventuelle gæster inviteres hermed til Sct. Hans aften torsdag 2022.06.23 på stranden  med båltænding kl. 21.30. Bestyrelsen vil i den forbindelse sørge for tilgængelighed af diverse drikkevarer.  Lige som sidste år opfordres alle deltagere af praktiske grunde til selv at medbringe drikkeglas til eget brug.  
Der håbes på godt Sct. Hans vejr og en hyggelig aften.  

4. Næste fælles arbejdslørdag  
I skrivende stund kan der informeres om, at fælles arbejdslørdag vil blive 2022.08.20. invitation hertil og  påmindelse herom vil blive udsendt senere. 

5. Næste generalforsamling  
Blot til orientering er det endvidere planlagt, at den næste generalforsamling skal finde sted lørdag  2023.05.13. I henhold til vedtægterne vil generalforsamlingen officielt blive indkaldt skriftligt mindst 3  ugers i forvejen.  

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Munkerup Have.

Download nyhedsbrev (pdf)