Nyhedsbrev januar 2012

Bestyrelsen ønsker Godt Nytår til alle i Munkerup Have.

Til Orientering

1.
Kommunens tekniske område har været på besøg i Munkerup Have i slutningen af 2012 for at registrere forhold, der afviger fra lokalplanen. 31.5.
En del forhold kan ændres uden myndighedsindblanding, men det forudsætter, at den enkelte grundejer selv ser til ,at lokalplanen overholdes.

Registreringen er sat i værk fra kommunens side og skal ses i sammenhæng med ansøgninger fra grundejere ,som ønsker at omgå lokalplan 31.5, under henvisning til, at mange andre grundejere ikke overholder lokalplanens bestemmelser.

Der er fundet flere uregelmæssigheder. Forvaltningens forslag til emnebehandling vil blive fremlagt til vurdering inden kommende generalforsamling, og det vil på generalforsamlingen være muligt at drøfte og tage bestemmelse om eventuelle forslag til vedtægtsændringer, set i forhold til den gældende lokalplan 31.5, s bestemmelser. Alle forslag til vedtægsændringer eller tilføjelser skal godkendes af Gribskov Kommune.

2.
Haveaffald
Vores havemand Karsten Nees beskærer iøjeblikket hegn ved vejen og vil senere også topbeskære ved skrænten mod havet.
Der er de næste 10 dage mulighed for at komme af med juletræer og andet grønt inden vognmanden afhenter .

Kun havegrønt…og det kan henlægges på de allerede sammenkørte bunker..

Mange hilsner
Bestyrelsen