Nyhedsbrev november 2015

I forbindelse med indbrud i et af husene mod Stranden, der har sommerhusstatus, vil bestyrelsen anbefale, at grundejerne i første række får opsat bevægelsesfølsomme lamper mod havsiden. De kan købes som batterilamper, hvis elnettet ikke er tilsluttet ved fravær. De indbrud, der har været begået i Munkerup Have har primært berørt sommerhusbeboerne mod kysten, der henligger i mørke i vinterhalvåret uden nærmeste naboer. Det kan også være en god ide , at tilmelde sig nabohjælp og ved længerevarende fravær aftale, at andre naboer holder øje med huset. Bestyrelsen har besluttet at opsætte skilt om nabohjælp ved vores indkørsel.

Vores vejriste er blevet renset. Det ser ud til, at de ikke er blevet renset i mange år. Tidligere bestyrelsesmedlemmer mente, at det blev foretaget af Gribskov kommune. Det har ikke været tilfældet, ifølge teknisk forvaltning. Ristene var vanskelige at rense især ved indkørslen med de store træer. Fremover vil ristene blive renset en gang om året i slutningen af november efter løvfald.

Vores hjemmeside vil få en ny fane..med overskriften: Plejeplan.
Plejeplanen fra september 2015 vil blive lagt på hjemmesiden.

Primært er det vigtigt at få renset for gyvel. Gyvel må ikke klippes, da det øger frøspredningen. Gyvel sammenlignes lidt med bjørneklo..og skal derfor graves op…med rødderne. Gyvel er nemmest at tage, når de er små, da de opbygger lange rødder.

Skræntsikring:
Ifølge tilladelse fra Kystdirektoratet i forbindelse med vores skræntfodssikring færdiggjort i 2008, er grundejerforeningen forpligtiget til at vedligeholde anlægget. Derfor er der ikke grundlag for afstemning om forholdet, som aftalt på generalforsamlingen i maj 2015. Bestyrelsen vil derfor indhente oplysninger om opgavens omfang og omkostningerne forbundet med endelig beslutning om renoveringen.

Bestyrelsen har besluttet at alle vejene skal fejes, da specielt indkørslen til Munkerup Have er plaget af stort bladfald og store mængder bog…Fejevognen vil køre den 25 nov. Vær opmærksom på biler parkerede på vores fællesveje.

De bedste hilsner
Bestyrelsen