Nyhedsbrev juni 2009

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, og opgaverne er fordelt som følger:
Formand: Jørn Engel Møller, nr. 16 med ansvar skov og skrænt.
Næstformand: Peter Balslev Jørgensen, nr. 8 med ansvar for antenneforhold.
Kasserer: Vibeke Rosenkjær, nr. 1
Ole Timmer, nr. 23 med ansvar for fællesarealer
Sekretær: Gerda Michelsen, nr. 3
Suppleanter: Thomas Tanggaard nr. 34 og
Merete Trap Kinberg nr 22

SKT HANS:
Ligesom de forgående år bliver der igen bål på stranden Skt Hansaften. Vi tænder bålet kl. 21.30 og håber at  rigtig mange møder op.

Kalender for det næste år:

Arbejdslørdag den 22. august 2009
Generalforsamling den 16. maj 2010
.
Sæt allerede nu kryds i  kalenderen.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.