Bestyrelsens beretning 2012

Grundejerforeningen Munkerup Have 2011-12

Generalforsamling d. 13.05. 2012.

Bestyrelsen har afholdt 5 møder i 2011 og 1 møde i 2012. Der blev afholdt Sct. Hans aften d. 23. juni, hvor grundejerforeningen bød på et glas vin. Vejret var fint til ophold på stranden. Da det ikke længere er tilladt at afbrænde bål på området, udover Sct. Hans aften, blev de sidste opsamlinger brændt på plateauet. Den planlagte arbejdslørdag blev gennemført d. 20.08.2011, med stor indsats fra de fremmødte grundejere. Trappen til stranden blev renoveret, fællesområderne trimmet og kantstene renset m.m.

Skov- og landskabs-ingeniør Christian Lundberg, Gribskov Kommune besigtigede sammen med landskabsingeniørstuderende Torben Jørgensen, højskoven og skrænten d. 27.09.2011. Formanden Vibeke Rosenkjær og kasserer Karsten Berg deltog fra Grundejerforeningen.

Tilsynsnotatet som gælder umiddelbart fremover til 2013, hvor et nyt tilsyn skal foregå, er uddelt som orientering til alle grundejerne. Det betyder, at de førstkommende år skal der påbegyndes etablering af små egetræer, som foreslået i vejledningen. Det vil være op til den nye bestyrelse at igangsætte opgaven.
Tilsynsnotat 27 september 2011 Christian Lundberg (pdf)

Plejeplan 20-05-2012 (pdf)

Vinteren har været, rimeligt mild i slutningen af 2011, så det store udlæg på budgettet vedr. snerydning ligger tilbage i begyndelsen af 2011.

Vi har i flere år haft et link tilknyttet Hulerød Grundejerforening og det har fungeret fint, men foreningen havde problemer med webmaster opgaven, og det var derfor ikke længere muligt for os her i Munkerup Have, at opdatere informationerne til grundejerne og andre interes-serede.

Bestyrelsen besluttede derfor, enstemmigt, ved møde d. 6. sep. 2011, at oprette egen hjemmeside for Grundejerforeningen Munkerup Have. www.munkeruphave.com Vi har købt domænet hos One.com. Vi valgte at få en professionel webdesigner til at oprette siderne. I oprettelsen ligger konsulentbistand til videreførelse og indsættelse af de løbende oplysninger fra Bestyrelsen i Grundejerforeningen, da det er hensigten, at én til to bestyrelsesmedlemmer fremover skal være webansvarlige.

Antennen er blevet renoveret i fire omgange i marts måned 2012, med initiativ fra Peter i nr. 6. Der er nu mange beboere, der udover fælles – antenneforbindelsen, bruger telenettet til TV-afspilning. Denne gruppe beboere vil være mindre påvirket af uregelmæssigheder i antenne-forholdet, og derfor ikke opmærksomme på evt. ændringer i sendesignalet. Derfor er det vigtigt at de beboere, der udelukkende ser TV via vores fællesantenne, formidler evt. forandringer i signalet til bestyrelsen.

Skrænten ved siden af trappen er slemt medtaget og vil kræve opmærksomhed og mulige tiltag for at forhindre yderligere nedbrydning og jordskred, dels p.g.a. kraftige regnskyl, dels p.g.a havets indtrængen.

Der vil som tidligere år blive afholdt fælles arbejdslørdag og beboermiddag i august. Arbejdslørdagen vil i år blive afholdt d. 4.aug.

Bestyrelsen d. 13. maj 2012
Munkerup Have Grundejerforening