Nyhedsbrev juni 2010

Grundejerforeningens bestyrelse har efter Peter Balslev Jørgensens udtræden konstitueret sig således:

Bestyrelsesformand: Ole Timmer (OT)
Næstformand: Michael Winther (MW)
Vibeke Rosenkjær (VR): Kasserer/Regnskab indtil ult. 2010.
Jan Ungar (JU): Sekretær
Thomas Tanggaard (TT): Arbejdsopgaver, generelt.
Suppleant: Merete Trap Kinberg (MTK) Regnskab fra ult. 2010

Haveaffald:
Den østlige bålplads (ved trappen til stranden) er nu åben.

Sct. Hans aften:
Der er etableret et bål på stranden.
   Bålet tændes kl. 2100 – og vi håber på godt vejr og stort fremmøde.

Arbejdslørdag:
Fastlagt til den 21. august kl. 1000.
   Også her håber vi på stort fremmøde.
Fortsat god sommer til alle.

Bestyrelsen

P.S. Vi mangler stadig e-mail adresser fra nogle medlemmer.
 Kan fremsendes til jpu@tiscali.dk eller vibeke.rosenkjaer2@hotmail.com