Nyhedsbrev juni 2018

Referat fra generalforsamlingen ligger nu på foreningens hjemmeside. Ligeledes liste over bestyrelsesmedlemmer samt inventarliste for Munkerup have.

Overtagelse af hjertestarteren, som nævnt på generalforsamlingen, vil blive taget med som forslag på næste års generalforsamling.

Bestyrelsen har deltaget i møde i Gillelejehallen 9. juni angående Kystsikring af Nordsjællands kyst.
Skitseprojekt om Nordkystens Fremtid kan findes på projektets hjemmeside www.nordkystensfremtid.dk
Der vil til efteråret blive indkaldt til et nyt møde angående bidragssatser m.v.

På grund af tørken har Frederiksborg Brand og Redning indført et afbrændingsforbud i hele Gribskov. Dette rammer Sct.Hans, idet der ikke må afbrændes bål. Det ser ikke ud til at de få spredte byger vi har fået er nok. Derfor aflyser vi Sct.Hans bålet i år.

Med venlig hilsen og god sommer ønsker
Bestyrelsen Munkerup Have