Bestyrelsens beretning 2021

Grundejerforeningen Munkerup Have
Generalforsamling d. 04.09.2021

Bestyrelsen har afholdt det obligatoriske antal møder i 2020 og 2021

Generelt:
Igen i år måtte bestyrelsen udsætte generalforsamlingen, grundet Covid.

Sct.Hans aften blev også i 2021 fejret med bål på stranden. Modsat sidste år var der godt
gang i ilden og det var som om dette også smittede af på sanglysten og en medfølgende
naturlig tørst. Den indkøbte vin fik ben at gå på og stemningen var god.

Arbejdslørdagen 2021 finder sted direkte i.f.m. generalforsamlingen den 4.September. Vi
håber på godt vejr og et stort femmøde da især trappen til stranden trænger til en ekstra
kærlig hånd efter 2 år.

Savanneskoven:
I år er historien ganske kort. Efter plantning af fem pæn store egetræer, må vi desværre
konstatere at ingen af dem har overlevet, trods ihærdig vanding hele sidste sommer.
Træerne er efterset af flere såkaldte eksperter som alle beretter om tydelige tegn på
hærværk. Der er ingen tvivl om at der er tale om et betragteligt tab til foreningen, ud fra en
økonomisk betragtning og derudover er det pinligt at vi som forening ikke kan leve op til den
af kommunen udstukkede plejeplan for vort område.

Bestyrelsen skal nu beslutte hvordan planen kan genoptages og vil træffe de fornødne
beslutniger.

Grøntopsamling:
Som sidste år: Bestyrelsen vil fortsat sørge for, at der er mulighed for beboerne at lægge
grønt affald, to-tre gange årligt overfor nr. 1 i aftalt periode, som vil blive meddelt via mail.

Rågerne:
Bestyrelsen har indtil videre iværksat tre perioder med reducering af den stadig voksende
bestand af råger. ”Vores jæger” har skudt både voksne fugle og ungfugle i tre til formålet
bestemte perioder. Indtil videre ses ingen forskel og vi venter et nyt forår i 2022 med masser
af råge trafik i vort område. En vigtig bemærkning fra vores jæger var, at han havde svært
ved at sigte på fuglene i de tætte trækroner og bad os overveje at tynde ud i dem. Færre
grene og blade vil i sig selv give fuglene ”second thoughts” inden redebygning, da de vil
mangle beskyttelse. Bestyrelsen vil overveje nye tiltag iform af beskæring samt mulig
anskaffelse af råge-bekæmpende lyd udstyr.

Som ekstra forsøg, kan vi opsætte egern redekasser. Får vi egern i vore træer, er der stor
sandsynlighed for, at råge æggene vil blive spist. Vi er bevidste om at egern fortrinsvis
yngler i stedesegrønne træer, men vi har lov at prøve.

Hjertestarter:
Foreningens hjertestarter er blevet forsynet med nyt batteri og serviceaftale med Falck er
etableret. Kortet på www.hjertestarter.dk er opdateret med ny placering foran
MunkerupHave 20. Nu også med oplyst og opvarmet boks. (termostatisk opvarmet for at
reducere batteri strømtab).

Bænke:
Bestyrelsen har i foråret 2021 opsat tre nye bord-bænkesæt. Igen må vi bede alle om at
passe godt på de nye bænke og – for at undgå utidige fugtskader samt fugleklatter – slå
sidde-fladerne op efter brug.

Asfalt:
Efter mange opfordringer har vi fået renset og forseglet de ialt 1,3 km asfalt revner på vores
vej. Vi håber og satser på at dette kan udsætte udskiftning af selve vejkassen i mange år
endnu. Hvis der stadig er små synlige revner når denne beretning offentliggøres, skyldes det
at disse er faldet for bagatel grænsen. Asfaltfirmaet har ikke fundet det muligt eller
nødvendigt at udbedre de allermindste skader. Derudover vil det være sandsynligt, at vi
løbende holder øje med nye revner, som vi kan få oprenset og forseglet mens de opstår.

Fibernet:
Alle er opdateret skriftligt omkring det faktum, at vi som forening ikke kan påvirke
etableringsfrister af Fiber i vort område. Så længe dette forholder sig sådan, foretager
bestyrelsen ikke noget videre.

Bestyrelsen i Munkerup Have Grundejerforening