Nyhedsbrev maj/juni 2015

Arbejdslørdag og loppemarked
Der er planlagt arbejdslørdag 15.august 2015, samt loppemarked 22.og 23.august 2015 på fællesarealet, hvor loppemarkedet plejer at finde sted.  Mere information herom senere.

Sct. Hans bål
Sct. Hans arrangementet aflyses i år.

Opsamling af grønt affald
Finder sted første gang i perioden 23.juni til 1.juli 2015. Affaldet placeres på græsarealet ud for nr. 1. Carsten sørger for vognmand.

Mailadresser
Husk at give bestyrelsen besked om du/I ønsker meddelelser sendt på e-mail.

Venlig hilsen og god sommer bestyrelsen Munkerup Have.