Nyhedsbrev juli 2016

 Nyhedsbrev juli 2016 for beboerne i Munkerup Have 

Både arbejdslørdag (6.8) og loppemarked (30.-31.7) er aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.
Forhold omkring fælles arbejdsdag tages op på generalforsamling d. 7. Maj 2017.

 

Skovskolen kommer mandag 15. august for at kæmme vores træer ved strandvejen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Munkerup Have