Bestyrelsens beretning 2020

Grundejerforeningen Munkerup Have 2019-20
Generalforsamling d. 18.10. 2020

Bestyrelsen har afholdt det obligatoriske antal møder i 2019 og fire møder i 2020.

Generelt:
Bestyrelsen valgte at udsætte generalforsamlingen, som normalt afholdes i maj måned p.g.a Coronarestriktionerne.

Sct. Hans aften 2019 og 2020, blev fejret med et bål på stranden for de beboere, der havde mod på at deltage og der blev serveret vin til de fremmødte.
Arbejdslørdag 2019 blev afholdt i august under åben himmel på fællesarealet ved nr. 2. De deltagende beboere synes, samstemmende at det havde været en god dag og aften.
Bestyrelsen besluttede ikke at gennemføre arbejdslørdag i august 2020, igen som følge af Coronakrisen.

Savanneskoven: Nye træer.
2013 blev de første nye små egetræer sat. I fem lysbrønde blev der sat 15 X 5 små egetræer. Meningen med det antal var, at de små sætninger skulle hjælpe hinanden med at skyde i vejret, og efter vækst, skulle et, eller to af de højeste træer, få lov til at blive stående. Meget få af de små træer fik lov til at overleve. Flere af de træer, som det lykkedes, at vokse til en vis størrelse er blevet beskadiget eller knækket. Derfor valgte bestyrelsen i foråret, 2020, i samråd med firmaet Skippertræ, at sætte nogle væsentligt højere træer, så der var en mulighed for, at de kunne klare sig, og vokse sig livskraftige og store. De fem træer, er sat i lysbrønde, som er nøje udvalgt, af skovteknikerne, og er placeret netop der, hvor træerne får bedst mulige vækstbetingelser. Fire af træerne ser desværre ud til ikke at klare det, trods intensiv vanding. Vi skal have træer på Savannen. Så vi vil appellere til alle beboere og eventuelle gæster, om at passe på de nye træer, små som store, også de selvsåede, selvom de for nogle beboere kan tage lidt af havudsigten. Det er beboernes fælles ansvar, at kyststrækningen, Savannen, fortsat vil fremstå med livskraftige træer. Det har allerede kostet grundejerforeningen, os alle sammen, en del omkostninger og det ser ud til, at vi igen må se døde træer, der så skal erstattes med nye. Vand til den nødvendige vanding i sommertiden, er leveret af nr. 20, som selvfølgelig skal have kompensation for det ekstra vandforbrug. Vi kommer heller ikke uden om vanding af en ny sætning træer og flere omkostninger i den sammenhæng.

Christian Lundberg, Gribskov kommune var på besøg d. 26.august for at bese området og de ny satte træer. Christian Lundbergs rapport og plejeplan for de næste 2 år, er sendt ud til beboerne og bliver også lagt på hjemmesiden.

Grøntopsamling:
Bestyrelsen vil fortsat sørge for, at der er mulighed for beboerne at lægge grønt affald, to-tre gange årligt overfor nr. 1 i aftalt periode, som vil blive meddelt via mail.

Råger ved Strandvejen:
Flere beboere er generet af Råger, der bygger rede i vores store træer ud mod Strandvejen. Vi søgte sidste år om tilladelse til reducering, som beskrevet i sidste års beretning. Vi fik afslag. Fornyet ansøgning blev indsendt til Naturstyrelsen i starten af  2020, efter insisterende opfordring fra en enkelt beboer. Denne gang fik vi tilladelse til reducering. En jæger, med lovligt jagttegn har foretaget aflivningen af 49 unger. Vi har fortsat mange råger, som søger natlogi i vores store træer. Andre løsninger end aflivning kan komme på tale, da det ikke ser ud til at hjælpe markant på antallet.

Bestyrelsen/ afsked:
Munkerup Have og bestyrelsen har sagt farvel til revisor Jette Vessel og til suppleant Merete Trap-Kinberg, som er fraflyttet Munkerup Have. De har begge været stærkt engagerede i bestyrelsens arbejde og ydet en uvurderlig indsats de mange år med mange opgaver i bestyrelsen. Det skal de, in absentia have stor tak for.

Bestyrelsen I Munkerup Have Grundejerforening.