Nyhedsbrev oktober 2008

Asfalt:
Asfaltering af vore veje og kantstensopretning, hvor det er nødvendigt vil finde sted i dette efterår og næste forår.
Der er indhentet 3 tilbud og det bedste bud til prisen er valgt.
Beløbsrammen kan, som lovet ved generalforsamlingen 2008, forventeligt holdes ved udstrækning af arbejdets igangsættelse.
Kantstensopretningen vil starte mandag den 27.oktober, fortrinsvis udfor indkørsler, og forventes at vare ca. 14 dage.
Evt. ændringer af egen belægning indenfor kantstenssætningen kan evt. udføres og skal afregnes med brolæggeren.
Asfaltarbejdet vil blive påbegyndt i maj måned 2009. Yderligere herom senere.

Antenneforhold:
Som bekendt har vi haft problemer med at modtage nogle af programmerne, ligesom der  har været vanskeligheder med at modtage BBC-news.
Dette er nu bragt i orden, men på grund af alder på anlægget kan mindre problemer opstå.
Vi afventer overgangen til digital sending og løsningen på evt. problemer. Udviklingen går stadig med fuld fart frem, og vi lurepasser fortsat.
Skræntfodssikring ved trappen
Før vi kan få en endelig godkendelse af stensætningen ved trappen, har Kystdirektoratet bedt om en vedtægtsændring, således at vi selv skal afholde udgifterne i forbindelse med vedligeholdelse. Vi har skrevet til kommunen og bedt om dette bliver effektueret.

Bestyrelsen vil gerne takke for den store tilslutning til vores arbejdslørdag, hvor der blev udført et godt stykke arbejde med en efterfølgende hyggelig grillaften.