Velkommen til Munkerup Have

Munkerup Have er et lille afgrænset område ved den nordsjællandske kyst. Her er både skov og strand samt dejlige fællesarealer.

Området består af 49 ejendomme hvoraf de 29 er beregnet til helårsbeboelse og 20 til sommerbeboelse.

Området har en meget speciel opbygning som en firkant lukket på alle fire sider, samtidig med at der er udlagt nogle meget store fællesarealer indenfor denne lukkede firkant.
På den enkelte parcel kan kun opføres en enkelt fritliggende bolig opført som åben/lav bebyggelse. Der er i lokalplan og deklarationer lagt en række begrænsninger for at bevare en ensartet karakter for området.

Enhver fysisk planlægning af et område vil altid være underordnet de mennesker der bebor et område.

De fysiske rammer giver os nogle enestående muligheder for at opbygge et særligt miljø, men det er op til os alle at udnytte disse muligheder.

Ifølge lokalplanen skal ejerne af områdets ejendomme være medlemmer af grundejerforeningen. Nye ejere opfordres til at sende e-mail til bestyrelsens formand, for at få mere info vedr. kontingent, m.m.

Grundejerforeningen varetager forskellige opgaver som administration og vedligeholdelse af fællesanlæg og skal påtage sig de administrative opgaver som byrådet måtte beslutte.

Grundejerforeningen blev stiftet den 2. marts 1985 og omfatter kun medlemmer indenfor Munkerup Haves område.

Grundejerforeningen er medlem af Gribskov Grundejerforbund Øst, der samlet varetager de enkelte grundejerforeningers interesse overfor kommunen.