Nyhedsbrev oktober 2023

Munkerup Have, 2023.10.19

Vi skal desværre starte med at gentage eksakt samme tekst som i nyhedsbrevet 1 juni 2022:

1. Beplantning på parceller
Bestyrelsen gør opmærksom på denne paragraf (10.2.) i lokalplanen for området:

§10.2 Der må ikke på parcellerne etableres beplantning ud over den eksisterende eller andre indretninger, der kan skygge, eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboer.
idet:
· Der er en del buske og træer rundt omkring på de private grunde, som ved deres vækst har fjernet andre beboeres udsyn til havet – eller dannet skygge for sollys i haverne.
· Privat beplantning rager flere steder ud over vejbanen i så lav højde at det kan genere for trafik på de smalle veje. Disse træer og buske bedes beskåret så de ikke vokser ud over den private grund.
Det samme gælder lav plantevækst på selve vejbanen, som laver skader på asfalten (Eksempler Munkerup Have nr.5 og 26)

Det formodes, at de beboere, som har omtalte gevækster på sin grund, selv er bekendt med sådanne gener.

Ellers er alle i deres fulde ret til at henvende sig til naboer for at påpege nævnte situationer. Alle som bliver kontaktet, bedes udvise forståelse og villighed til at imødekomme rimelige ønsker om fjernelse eller beskæring.

2. Generalforsamling 2024
For at være sikre på at kunne vende tilbage til Gilleleje Gamle Posthus til at holde vores generalforsamling, har vi allerede nu booket lokalerne. Mødet afholdes lørdag den 1.juni 2024 fra kl. 10:00 – 12:30.

Venligst sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi håber på stor tilslutning.

3. Graffiti på transformatorhuset ved vores indkørsel
Bestyrelsen havde kontaktet Radius, som ejer trnsformatorhuset, for at spørge om firmaet kunne oprense facaden. Radius har ikke budget til at afholde omkostninger til sådanne opgaver og vi må derfor selv stå for arbejdet. Der er indkøbt et særligt rensemiddel og bestyrelsen vil afprøve det snarest. Hvis ikke det virker, beder vi Radius om lov til at enten sandblæse eller overmale hele facaden.

4. Deponering af haveaffald
På grund af forventet sen løvfald i år, og for at give sommergæsterne en chance for at deponere inden de forlader området, kan der allerede fra den kommende weekend, 21 og 22 oktober deponeres affald på det sædvanlige sted. Afhentning planlægges forst omkring start december, så der er god tid.
God arbejdslyst!!

5. Vores nuværende aftale med anlægsgartner Jørgen W. Petersen
Bestyrelsen har indkaldt gartneren til fælles havevandring i vort område for at gennemgå eventuelle opgaver som for nærværende ikke er dækket af vores aftale. Derudover vil manglende opgaver i aftalen blive påtalt. Der skal også tages stilling til årsagen af at en del af de nyplantede egetræer på savannen ikke har overlevet. Gartneren havde udstedt garanti ved plantningen, som udelukkende bortalder i tilfælde af hærværk.

6. Skrænten, vejristerne og asfalten
Foreningen har aftaler med tre virksomheder, som selv tager sig af hhv. klipning, oprensning og reparation af ovennævnte med bestemte intervaller.

Vores skrænt skulle nedskæres igen i foråret 2024. Bestyrelsen har meddelt firmaet at vi springer over i første omgang, da vi selv vil stå for opgaven i denne omgang.

Vejristene tømmes straks efter løvfald. Dog er der blevet suget ekstraordinært foran Munkeruphave 68, som var totalt tilstoppet med risiko for oversvømmelse til følge.

Asfalten bliver løbende tjekket og vi bliver tilbudt reparationspriser fra gang til gang.


Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Munkerup Have.

Download nyhedsbrev (pdf)