Nyhedsbrev juni 2011

Grundejerforeningens bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand: Vibeke Rosenkjær (1)
Næstformand: Carsten Aagesen (9)
Kasserer: Karsten Berg (13)
Sekretær: Jan Ungar (17)
Svend Kragh (16)
Suppleanter: Marete Trap-Kinberg (26) og Gerda Michelsen (3)

Sct. Hans aften:
Der bliver bål på stranden, som tændes kl. 22, og vi nyder et glas vin.
Vi håber på godt vejr og ser frem til stort fremmøde.

Haveaffald:
Bålpladsen er lukket, men stort og tørt haveaffald kan anbringes på Sct. Hans-bålet.

Arbejdslørdag:
Fastlagt til den 20. august kl.1000. Også her forventer vi stort fremmøde.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Brev med tilmeldelseskupon ca. 2 uger inden.

E-mail adresser:
Vi mangler stadig fra nogle medlemmer.
Kan sendes til Vibeke vibeke.rosenkjaer2@hotmail.com eller Jan jpu@tiscali.dk  

Opslagstavlen:
Vi gør opmærksom på at denne kun er til bestyrelsens brug.

Fortsat god sommer til alle!
Bestyrelsen