Bestyrelsens beretning 2022

Grundejerforeningen Munkerup Have  
Generalforsamling d. 21-05-2022 
 
Bestyrelsen har afholdt det obligatoriske antal møder i 2021 og 2022  

Generelt  
Det er med glæde og lettelse at Generalforsamlingen igen kan afholdes i Maj måned!  

Siden beretningen fra forrige år, som først blev offentliggjort i.f.m. Generalforsamlingen i september ’21,  beskrives her kun de begivenheder fra September til dags dato. 
 
Vores fælles arbejdsdag holdtes om eftermiddagen/aftenen efter Generalforsamlingen.  Vi var en rimelig stor gruppe hårdtarbejdende beboere, som gav den gas på vores trappe ned til stranden.  Skrænterne blev beskåret, ukrudt fjernet og trinnene fik en tiltrængt påfyldning af lerholdigt vejgrus,  efterfulgt af stabilisering ved hjælp af en pladevibrator. Der blev arbejdet hårdt og den efterfølgende  middag i Birgitte og Johans have var hyggelig og velfortjent.
  
Firmaet Fardan TreeCare har sammen med bestyrelsen gennemgået hele området for at lokalisere  såkaldte risikotræer, eller de træer som enkelte beboere føler sig utrygge ved.  
I fællesskab er der udarbejdet en plan til reducering og/eller beskæring af et antal træer, samt en enkel  fældning. Projektet beskrives i et særskilt dokument, som tilsendes alle. 
 
Samme firma vil være os behjælpelig med nyplantning på de af kommunens udpegede lysninger på vores  Savanneskov, hvilket planlægges foretaget til efteråret, samt beskæring af skrænten til bevaring af  ”havkig.”  

Skt. Hans  
Vi planlægger at afholde Skt.Hans på stranden den 23.Juni fra kl. 21.30.  
Foreningen byder på et glas Vin m.m.  
Det kunne være skønt hvis en af Munkerup Haves beboere kunne stå for en hyggelig båltale. Skriv gerne  til os hvis ispirationen kom over dig!  

Arbejdsdag 2022.05.16 Denne dag er endnu ikke fastlagt.  
Vi forventer dog at det kunne være i løbet af August – og melder tilbage a.s.a.p.  Trappen kunne trænge til en mindre ekstra opfyldning af det grus vi har gemt til lejligheden…  En anden opgave kunne være opførslen af et redskabsskur. Vi har bedt kommunen om lov eller  dispensation til at kunne opføre et (flytbart skur) mellem transformatorhuset og antennemasten, gemt  mellem kirsebærlaurbær og plankeværket ud mod kommunevejen.  
Vi afventer deres svar inden Generalforsamlingen.  

Grøntopsamling  
Som sidste år: Bestyrelsen vil fortsat sørge for, at der er mulighed for beboerne at lægge  grønt affald, to-tre gange årligt overfor nr. 1 i aftalt periode, som vil blive meddelt via mail. 

Rågerne 
Ved siden af den tilladte reducering af bestanden af såvel voksne- som ungfugle, ser det ud til at fjernelse  af eksisterende reder gør at ynglende fugle holder sig væk. Vi vil undersøge om vi kan få fjernet flere  grene med reder. De store migrationer af store rågeflokke kan vi desværre ikke påvirke. 
 
Fibernet  
Desværre intet nyt:  
Alle bedes fortsat selv påvirke både TDC-Net og andre virksomheder til at få installeret fiber.  Bestyrelsen har meddelt at størstedelen af vore 49 parceller har interesse i at få etableret fibernet  hurtigst muligt. 
 
Bestyrelsen i Munkerup Have Grundejerforening