Plejeplan 2013-15

Møde vedr. plejeplan d. 25.09.2013 med Christian Lundberg.

I forhold til den foregående aftale fra 2011, er alle aftaler overholdt. Det var godt, at se I har fået plantet i de aftalte lysebrønde. Det var dog ærgerligt at se i en af lysbrøndene var de fleste træer gået ud. Men som vi også har talt om efterfølgende, skal der bare plantes nogle nye træer i sammen område.

I forhold til jeres ønsker til de næste 2 års pleje blev aftalen:
I må gerne opstramme træer i op til 3 m højde i skoven. Træerne skal dog have en stammediameter på over 20 cm ved 130 cm over jorden.

Skrænten må i gerne beskære, så den holdes nede. De gamle træer skal dog stadig bevares.
Skovbunden/græsset må gerne slået 2 gange årligt. Hvis det er muligt for jer, vil det med tiden forbedre floraen, hvis det afslået materiale opsamles efterfølgende og bortskaffes. Da vil jorden udpindes og floraer vil skifte karakter fra primært græsser til urter. Behovet for slåningen vil efter et par år også blive mindre, og reduceres til en enkelt gang om året.

Efter vores fælles tilsyn, og stormen i december hvor skrænten er skredet flere steder, skal jeg henvise til Kystdirektoratet, der håndtere sagerne om kystbeskyttelse.

Såfremt I ikke har andre opgaver og ønsker, indkalder I til et fælles tilsyn igen, i efteråret 2015.

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen Christian Lundberg,
Skov- og Landskabsingeniør, Gribskov kommune, Center for Bolig, Vej og Vand