Plejeplan 2015-17

Efterbedring i lysbrønde
I lysbrøndene var det trist at se de små og medtagede ege. Derfor vil vi opfordre til, som vi også snakkede om, at der bliver plantet nogle nye træer i de samme områder. For at undgå evt. skader og for at give egene et forspring i konkurrencen om lys ville ældre og større planter være at fortrække. Umiddelbart ville en barrodsplante i 70-100 cm højde være et godt valg. Vi tog lige et kig i Birkholm Planteskoles katalog og de har barrodsplanter i den størrelse. De holder til i Lillerød.

I den forbindelse snakkede vi også om at sætte nogle kraver rundt omkring de nye planter. Du får linket her til dansk skovkontor, hvor de har en løsning, hvor man ligger en såkaldt planteplade omkring planten. De kan både fås i store mængder og per styk. Desuden også i forskellige materialer.

http://www.dansk-skovkontor.dk/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=2196

Gyvel
Så er der den lurende gyvel-problematik. På det slåede areal så vi flere steder mange unge planter af gyvel og på skrænten stod der flere store, ældre planter. Vi snakkede i den forbindelse om, at en målrettet indsats mod bekæmpelse af gyvel vil være nødvendigt. Hvor planten endnu er lille / enårig er den mange gange til at trække op med de bare hænder, men er den bare lidt større og ældre er den ganske svær at trække op. Her vil et spadestik gøre det nemmere at få den op med rod. På skrænten bør den også bekæmpes, da I ellers vil kæmpe en ulige kamp, da det må formodes at være her fra frøene kommer.

Slåning af gyvel er en dårlig ide, da gyvelens frø kan overleve en årrække i jorden og danne en frøbank af hvilende frø. Så slåning kan nogen gange have den modsatte effekt og ligefrem fremme væksten af gyvel, ved at slåningen skaber lys til jordbunden og giver gyvelen spiremulighed.

Slåning
Den nuværende slåning af ”savannen” med slagleklipper virker tilstrækkelig, så den årlige slåninger kan bare fastholdes. Som tidligere nævnt vil mangfoldigheden af urter frem for græsser have gavn af, at det afslåede materiale opsamles og efterfølgende bortskaffes, hvis i har mulighed for det.

Med venlig hilsen
Christian Lundberg, Skov- og Landskabsingeniør,
Gribskov kommune, Team Natur & Vand