Nyhedsbrev juni 2006

Sendt på e-mail, opsat på tavlen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Jørn Engel Møller nr. 16
Næstformand og sekretær: Gerda Michelsen nr. 3
Kasserer: Vibeke Rosenkjær nr. 1
Antenne: Thomas Tanggaard nr. 34
Grønne fællesarealer (skov og skrænt): Vivia Sterling nr. 40

Fælles arrangementer:
I år har vi planlagt følgende arrangementer: (se opslag)
Sct. Hans bål på stranden den 23. juni. Bålet tændes kl. 21.30.
Arbejdslørdag den 12. august, sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Kontingent:
Ved overgang fra PBS – som er nedlagt per 01.04.06 – til betalingsservice – WEB, kan der forekomme uregelmæssigheder i form af manglende overførsler fra grundejerne.
Vi håber det kommer i orden i løbet af de næste måneder.

Bålpladsen:
Hvor der er blevet afbrændt haveaffald lukker fra Sct.hans til arbejdslørdagen i august.

Efterlysning:
Alle der ikke allerede har meddelt deres e-mail adresse til sekretæren opfordres til at gøre dette snarest, da det vil lette kommunikationen.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.