Nyhedsbrev juni 2013

Bestyrelsen har nu afholdt konstituerende møde og fordelt posterne som følger:
Formand: Vibeke Rosenkjær, nr. 1
Næstformand: Jan Ungar, nr. 17
Kasserer: Karsten Berg, nr. 13
Sekretær: Gerda Michelsen, nr. 3
Svend Krag menigt medlem, nr. 16

Suppleanter: Merete Kinberg og Carl Laulund

Traditionen tro afholdes
Skt. Hans bål  på stranden
Bålet tændes kl. 21.30
Vi håber at se rigtig mange af jer

Det vil være rigtig fint hvis nogen kan afse tid og kræfter til at hjælpe med at stable bålet i løbet af søndagen.

I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ved den 24. august, hvor der afholdes arbejdslørdag.

Næste års generalforsamling bliver den 4. maj 2014.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i grundejerforeningen
Munkeruphave