Bestyrelsens beretning 2017

Grundejerforeningen Munkerup Have 2016 -2017
Generalforsamling d. 7.05. 2017.

Bestyrelsen har afholdt det obligatoriske antal møder i 2016 og 3 møder i 2017.

Generelt
Bestyrelsen har arbejdet med ændringsforslag til vedtægterne som aftalt ved sidste års generalforsamling. Forslag til ændringerne er medtaget i dag til afstemning på generalforsamlingen. Det er vigtigt for bestyrelsesarbejdet, at få præciseret en række punkter i vedtægterne, så der ikke fremover opstår forskellig tolkning af indholdet. Dette gælder bl.a. for hovedprincippet om, at arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet. Derudover er medtaget redaktionelle ændringer.

Loppemarked og Arbejdslørdag
Begge begivenheder planlagt i sommeren 2016, blev aflyst af bestyrelsen, da der var meget få tilmeldinger fra medlemmerne.
Det er et stort arbejde for bestyrelsen at forberede og gennemføre disse tiltag. Vi gør det gerne, men besluttede i enighed, at der skal være et minimum af deltagere, før det gav mening at fastholde dagene, set i sammenhæng med den praktiske store indsats, det er at forberede loppemarked og arbejdslørdag. Begge begivenheder har imidlertid fungeret som gode muligheder for, at beboerne kunne møde hinanden på en ukonventionel måde.
Størstedelen af Munkerup Haves beboerne tilhører efterhånden et ældre segment, hvor det ikke altid vil være hensigtsmæssigt, at udføre krævende, fysiske opgaver. Bestyrelsen har derfor, det forslag, for at bibeholde den sociale del, at vi ændrer vores arbejdslørdag til en beboersammenkomst, med middag og samvær. Nærmere indhold kan drøftes, og vi tager gerne imod ideer.
Vi har stadig en mulighed for at mødes ved Sct. Hans bål pa stranden. Det kræver forberedelse med indsamling af træ på stranden, for at gøre klar til afbrænding fredag d. 23. juni. I øjeblikket ligger der en del drivtømmer leveret af Urd, som derimod har taget vores gamle bord til havs, og leveret det i små stykker på Hulerød Strand.

Arbejde på fællesområderne
Vores areal mod Strandvejen:
Et enkelt træ er blevet fældet, som stod tæt op af vores antennemast. De øvrige træer er blevet trimmet for lavt hængende grene. Arbejdet blev udført af Skovskolen. Derudover har vores havemand kantskåret alle græsrabatter, så de er nemmere at holde fremover.
Savanneskoven:
Der skal igen sættes nye egetræer her i 2017, da de sidste satte, små træer ikke har overlevet. Det blev aftalt ved sidste aftale om plejeplan, at der skulle sættes større træer, som vil have bedre chancer for at overleve. De skal imidlertid vandes flere gange om ugen i sommerperioden, sa der vil være et behov for, at flere beboere tager ansvar, ved at hjælpe til med vanding. Der har været kontakt med Skovskolen i februar, der godt vil påtage sig arbejdet med at sætte de nye træer. Der skal være nyt møde med Christian Lundberg, Gribskov kommune vedr. planlægning af plejeplan 2017-19 i september i år.
Der er desuden planlagt topbeskæring af væksterne på skrænten, som skal udføres af Skovskolens medarbejdere.
Skræntfoden:
Skræntfoden blev repareret sidst i november, efter at entreprenørfirmaet TS havde givet tilbud i august, som bestyrelsen sagde ja til, og TS efterfølgende havde indhentet tilladelse fra Gribskov kommune om færdsel med deres maskiner ved Munkerup Strandpark. Heldigvis har reparationen betydet, at stormen Urd i december ikke forårsagede så stor skade, på stensætningen, som vi kunne have frygtet. Vi må fortsat betale for vedligeholdelse af skræntfoden, indtil der forhåbentligt vedtages en landsdækkende indsats, for beskyttelse af vores kyster, finansieret af Stat og Kommuner.

Kontingent
Grundejerforeningen Munkerup Have er blevet pålagt CVR nr. og det har givet betydelige problemer i systemet i forhold til indbetalinger og restancer. Derfor har det ikke været muligt at rykke evt. resistente, da kassereren og jeg ikke har haft adgang til BS, NemID. Danske bank har været meget længe om at konvertere vores konto til en erhvervs konto. Der er lys forude. Danske bank har i marts givet tilsagn om, at vi nu kan få adgang til vores ind og udbetalinger og medlemskartotek…
Bestyrelsen vil samtidigt opfordre de sidste, der indbetaler til foreningen ved IK, til at overgå til BS. Det vil lette administrationen af foreningens midler.

Bestyrelsen i Munkerup Have
D. 07. maj 2017