Bestyrelsens beretning 2023

Bestyrelsens beretning – v/formanden
Bestyrelsen har afholdt det obligatoriske antal møder i 2022 og 2023
Generelt

Så er der allerede gået et helt år siden vi mødtes sidst.
Jeg vil kort opsummere de væsentligste begivenheder siden Maj ’22

Fælles arbejdsdag

Vores fælles arbejdsdag blev desværre ikke til noget sidste år, på grund af for lille tilmelding. Det er noget bestyrelsen – og mange andre syntes var ærgerligt. Ikke alene er vi gået glip af at få udført ventende opgaver på vore fællesarealer, men det sociale aspekt i fælles arbejde og en afsluttende middag med hinanden, blev savnet af mange. Vi vil prøve at finde en dato snarest i år, og håber at mange er villige til at reservere den.
Sankt Hans aften blev afholdt med et stort bål på stranden i godt vejre, med fællessag og ganerne blev igen smurt af indkøbte vine. Husk igen at reservere datoen som altid den 23 Juni. 2022

Det har været et dyrt år for os – som regnskabet tydeligt viser.
Det skyldes i høj grad de første 2 af følgende punkter:
I det forløbne år har tre større arbejder på fællesarealerne fundet sted:
1.
Firmaet Fardan TreeCare har efter nøje og professionel gennemgang reduceret kroner af et antal træer som var begynt at være faretruende. Et enkelt stort bøgetræ, foran Munkerup Have nr. 12 var desuden begyndt at dø i kronen, og blev derfor fældet helt. Risiko for skader på træer og nærliggende huse blev dermed nærmest elimineret. Som bonus, fik vi også fjernet et antal rågereder. Men de er til gengæld næsten allesammen genopført…
Så blev det i det forgangne år desværre også et farvel til vores gode gamle gartner, Karsten Nees. Karsten blev desværre alvorligt syg, og måtte kaste håndklædet i ringen.
2.
Tomrummet efter Karstens triste beslutning var svært at udfylde. Vi fandt dog forholdsvis hurtigt frem til Anlægsgartner Jørgen W. Petersen i Kokkedal. https://www.jwanlaeg.dk/, som var klar til at overtage opgaverne.
Vi kan desværre ikke forlange at et nyt firma – som komme ”udefra” – ikke kan udføre arbejdet på samme måde som Krasten Nees, som nærmest betragtede vores fællesområder som hans egne. I det store hele har vi kunnet være tilfredse med måden hvorpå arbejdet er blevet udført.
Den meget våde sene efterår og vinter medførte vanskeligheder for dem. Deres havetraktorer lavede ret dybe spor i græsset mange steder, som tager tid at komme sig.
Desværre kan Jørgen W. Heller ikke tilbyde os den samme favorable pris som Karsten kunne. Indeværende år må vise sig om vores budget kan bære den nuværende aftale, eller om vi må se os om efter en ny aftale igen, eller om en kontingentforhøjelse må overvejes.
Det største job Jørgen W.Petersen har udført for os, er at plante nye store egetræer i vores savanneskov. Firmaet skal selv stå for pasning og vanding af træerne og kunne dermed give os en garanti for vækst. Af en eller anden grund, er der alligevel et af træerne som har fået knækket toppen. Vi kender ikke årsagen – men gartneren vil forsøge at opbinde en nærmeste gren som dermed kan udgøre en ny center-top. Fra Maj måned begynder firmaet at stå for vanding gennem de varmere måeneder.
Trlplantingen er blevet betalt af ”Fonds midler”. Omkostningerne for pasning af træerne er dermed allerede dækket.
3.
Vi fandt også et nyt firma som kunne være behjælpelig med at studse skrænten. Firmaet har stor erfaring med sådanne opgaver, og vælgte at bruge en kæmpe maskine med lang arm, så buske i toppen af skrænten kan skæres ned hver andet år. Maskinen er voldsom og efterlader området med ret grove snitflader, som dog hurtigt dækkes af nyt grønt.

Grøntopsamling
Ikke noget nyt og som de andre år: Bestyrelsen vil fortsat sørge for, at der er mulighed for beboerne at lægge grønt affald, to-tre gange årligt overfor nr. 1 i aftalte perioder, som vil blive meddelt via mail. (Tidlig Januar, forår og efter løvfald)
Rågerne (Som efter nærmere studie nok viser sig at være gråkrager)
Ved siden af den tilladte reducering af bestanden af såvel voksne- som ungfugle, så det som nævnt sidste år, ud til at fjernelse af eksisterende reder gjorde at ynglende fugle holdte sig væk. Det viser sig i midlertid ikke at holde stik. Nye reder er bygget og afskydning hjælper umiddelbart ikke meget. Der er bare for mange råger!
Prisen for at fjerne reder og grene er desuden uforholdsmæssig høj, med brug af kran m.m.

Fibernet
Desværre intet nyt: Alle bedes fortsat selv påvirke både TDC-Net og andre virksomheder til at få installeret fiber. Bestyrelsen har meddelt at størstedelen af vore 49 parceller har interesse i at få etableret fibernet hurtigst muligt. En udmærket nødløsning er at indgå aftaler på basis a 5G routere via teleselskaberne.

Bestyrelsen i Munkerup Have Grundejerforening